בקרת כניסה ואינטרקום

התקנת מערכות מתקדמות לצורך בקרה, מיגון ופיקוח באמצעות ספקטרום רחב של אפשרויות ניהול ושליטה.