תקשורת

הקמת תשתיות תקשורת מן השלב הראשוני של אפיון ותכנון ועד ליישום מלא של המערכות.
בניית ארונות תקשורת תוך שמירה על סדר ותקנים.